Under finner du kliniske studier som er blitt gjort på kollagen type II (av kyllingbrusk), MSM og naturlig kondroitinsulfat. Studiene er blitt utført av ulike forskningsmiljøer, som er blitt publisert på PubMed som er verdens største database innen medisin og preklinisk vitenskap. Studiene baserer seg ikke på selve produktet Gelenk Collagen, men ingrediensene som man finner igjen i produktet.

 

Kollagen type II

Klinisk studie med kollagen type II og slitte ledd

Test av 191 personer der en gruppe ble gitt kollagen type II(KTII) og andre gruppen placebo over en periode av 180 dager.

Resultat: På dag 180 viste KTII-gruppen en signifikant reduksjon i slitte ledd symptomer i forhold til placebo-gruppen. Det ble registrert nedgang i smerte, stivhet og bedre fysisk funksjon.

Konklusjon: Kollagen type II bedret kneleddsmertene hos slitte ledd pasienter og ble godt tolerert av kroppen.

Publisert: PubMed, 29.01.2016 

Les mer

Klinisk studie ved slitte ledd og kollagen type II

Slitte ledd er en betydelig kilde til smerte og funksjonshemning. Nåværende medisinske og kirurgiske behandlinger kan være kostbare og kan ha alvorlige bivirkninger. Målet med denne randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte studien var å undersøke toleransen og effekten av kollagen type II, bestående av hydrolysert kylling bruskekstrakt, ved behandling av slitasjegikt symptomer. 80 pasienter i studien hadde legekontrollert bevis på slitte ledd i hoften og/eller kneleddet. Leddsmertene hadde vært tilstede i 3 måneder eller lengre ved innskriving, og smerte nivåene var 4 eller høyere(10 er max). Testpersonene ble delt inn i to grupper og gitt enten kollagen type II(KTII) eller placebo i 70 dager. Målinger ble tatt på dagene 1, 35 og 70.

Resultat: Gruppen som fikk kollagen type II(KTII) ble sammenlignet med gruppen som fikk placebo. Analysen viste at KTII-gruppen sammenlignet med placebo, hadde en signifikant reduksjon av smerte og stivhet på både dag 35 og 70. KTII-gruppen opplevde en signifikant forbedring i fysiske aktiviteter sammenlignet med placebogruppen på dagene 35 og 70.

Konklusjon: Kollagen type II ble godt tolerert og ble funnet å være effektiv i å håndtere slitte ledd relaterte symptomer i studieperioden, og dermed forbedre pasientenes daglige aktiviteter.

Publisert: PubMed, 25.04.2012

Les mer

MSM

Klinisk studie av slitte ledd og behandling med MSM

Slitte ledd er den vanligste formen for leddgikt og den nest vanligste årsaken til langtidssykdom blant middelaldrende og eldre voksne. Metylsulfonylmetan (MSM) er et populært kosttilskudd som brukes som et enkelt middel og i kombinasjon med andre næringsstoffer, og påstås å være gunstig for leddgikt.

En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie ble utført. Femti menn og kvinner, fra 40-76 år med smerte i kneet, ble inntatt i et medisinsk senter. Inntaket var MSM eller placebo to ganger daglig i 12 uker.

Resultat: Sammenlignet med placebo, gav MSM signifikante reduksjoner i smerte, samt at den forbedret den fysisk funksjonsnedsettelsen. Det var ingen bemerkelsesverdige endringer som ble funnet i stivhet. MSM bedret også utøvende aktiviteter i dagliglivet sammenlignet med placebo.

Konklusjon: MSM minsket symptomene på smerte og bedret fysisk funksjon under kortvarig inngrep uten store bivirkninger. Fordelene og sikkerheten til MSM ved behandling av artrose og langvarig bruk kan ikke bekreftes fra denne pilotprøven, men dens potensielle kliniske anvendelse blir undersøkt.

PubMed: 14.03.2006

Les mer

Klinisk studie av MSM på inflammasjons-assosierte tilstander før og etter anstrengende øvelse

Betennelse er forbundet med anstrengende trening og metylsulfonylmetan (MSM) har vist seg å ha antiinflammatoriske egenskaper.

Metode: Fysisk aktive menn ble supplert med enten placebo eller MSM i 28 dager før de utførte 100 repetisjoner av eksentrisk kneforlengelsesøvelser. Blodprøver ble tatt før og gjennom 72 timer etter trening.

Resultat og konklusjon: Anstrengende øvelser forårsaker en robust inflammatorisk reaksjon som utelukker at cellene effektivt reagerer på ytterligere stimuli. MSM ser ut til å dempe frigjørelsen av inflammatoriske molekyler som følge av trening, noe som resulterer i et mindre inflammatorisk miljø, slik at cellene fortsatt har kapasitet til å montere en passende respons på en ekstra stimulus etter trening.

Publisert: PubMed, 23.10.2016

Les mer

20 års forskning og studie av MSM, referat: 

Professor Stanley Jacob viet seg som praktiserende lege, kirurg og forsker ved Oregon Health & Science University i Portland DMSO til MSM forskning. Professor Jacob utforsket i over tjue år, den kliniske effekten av MSM. Hans siste bok i 2003, populærvitenskapelige boken "MSM: Den definitive guiden”. Boken omfatter gjennomgang av forskning og virkning av middelet "metylsulfonylmetan "(MSM), som han skrev sammen med legen for Naturmedisin Jeremy Appleton. Boken gir en oversikt om MSM, mange eksempler fra praksis, en oversikt over de sykdommer/plager som kan gi positiv effekt av tilskuddet, samt praktiske anbefalinger om bruk av MSM.

Ifølge professor Jacob er MSM den sikreste og mest effektive smertestillende middelet for behandling av kroniske smerter. Han har i en periode på over 25 år behandlet nesten 20.000 pasienter med MSM som led av kroniske smerter. Ifølge dataene fra Oregon Health & Science University, hadde MSM behandling en god virkning på de fleste pasientene. MSM har ikke de bivirkninger som vanlig smertestillende tabletter har, og det kan trygt brukes og har ingen bivirkninger.

De fleste brukere av MSM sier de føler seg både fysisk og mentalt mye bedre. Smerter som kan behandles effektivt med MSM i følge professor Stanley, er for eksempel: ulykkesskader, leddplager(artrose, artritt), ryggsmerte, muskelsmerte, muskelkramper, bursitt, fibromyalgi, tendinitt (senebetennelse) og idrettsskader .

Les mer

Naturlig kondroitinsulfat fra haibrusk

Klinisk studie av naturlig kondroitinsulfat ved slitte ledd

Naturlig kondroitinsulfat er blitt undersøkt i kliniske studier ved behandling av slitte ledd. Det ble gjort 9 placebokontrollerte studier med 799 pasienter behandlet i minst 4 uker.

Resultat: I alle studiene ble det rapportert at naturlig kondroitinsulfat var signifikant bedre enn placebo. Effektstørrelsen ble estimert til å være 0,8- en effekt som generelt anses å være høy.

Konklusjon: Kliniske studier har vist at behandling med naturlig kondroitinsulfat er signifikant bedre enn placebo når det gjelder å redusere smerte og bedre funksjon hos pasienter med slitte ledd.

Publisert: Relis, 29.09.2002

Les mer

 

Ja takk, jeg vil gjerne prøve Gelenk Collagen til halv pris!*

Fyll ut skjemaet under for å bestille Gelenk Collagen